Zastosowanie obornika bydlęcego

Całkowite odrzucenie nawozów chemicznych jest dziś niemożliwe, ale czy nawozy organiczne można uznać za równoważną alternatywę dla nawozów mineralnych? Czy ich zastosowanie pozwoli na uzyskanie stabilnych plonów? Przekonajmy się, jakie możliwości otwiera przed nami stosowanie obornika ściółkowego bydlęcego, czyli najpopularniejszego nawozu organicznego. Zwróćmy uwagę na kilka informacji na ten temat.

Wpływ obornika bydlęcego na glebę

obornik bydlęcy granulowany pod warzywaNawozy organiczne odgrywają istotną rolę w gromadzeniu zapasów humusu, których poziom zmniejsza się przy stałym stosowaniu nawozów chemicznych. W rzeczywistości humus jest bazą energetyczną procesów biologicznych zachodzących w glebie, źródłem mikro i makroelementów dostępnych dla roślin, substancji fizjologicznie czynnych. Wpływ próchnicy na wskaźniki żyzności można osiągnąć tylko dzięki jej optymalnej zawartości w glebie. Bez stosowania nawozów organicznych jego roczne straty mogą wynosić bardzo dużo. Jedną z możliwości zwiększenia zawartości próchnicy w glebie i uzyskania wysokich plonów jest stosowanie obornika bydlęcego. Obornik bydlęcy granulowany pod warzywa jest głównym i najbardziej przyjaznym dla środowiska nawozem organicznym. Zawartość zawartych w nim składników odżywczych zależy bezpośrednio od stopnia jego rozkładu. Może być on świeży, słabo rozłożony, w którym słoma jest żółta, a straty są minimalne. Mamy obornik przejrzały, i jest to jednorodna czarna masa, pojedyncze słomki prawie niezauważalne. No i oczywiście humus – luźna ciemna masa. Obornik ściółkowy dla bydła to doskonały nawóz organiczny, który zawiera szereg pierwiastków śladowych ważnych dla odżywiania roślin. Jest to niezbędne do utrzymania żyzności gleby i tworzenia próchnicy. Wysoka zawartość składników odżywczych jest osiągana przy prawidłowym przechowywaniu obornika w magazynach obornika lub pryzmach polowych. Nieuporządkowane przechowywanie w małych pryzmach lub losowo skutkuje utratą azotu i węgla oraz wypłukiwaniem fosforu i potasu.

Skuteczność obornika bydlęcego zależy od warunków glebowo-klimatycznych i rośnie wraz z szerokością geograficzną. Obornik bydlęcy jest wykorzystywany przez rośliny nie tylko w bezpośrednim oddziaływaniu – jego skuteczność można zauważyć po kilku latach po zastosowaniu. Jest on bardzo przydatny, jeśli chcemy osiągnąć wysokie plony, szczególnie jeśli chodzi o warzywa na sprzedaż w tym kapusta, brokuły czy groszek. Jego stosowanie na pewno przyczyni sie do poprawy jakości gleby, a co za tym idzie – do zwiększenia jej wydajności.