Warto ubezpieczyć swoje mienie

Każdego dnia mogą spotkać nas różne nieprzewidziane zdarzenia. Nigdy nie wiemy, czy nie spotka nas jakiś wypadek, czy też pożar. Przed konsekwencjami tych wydarzeń mogą uchronić nas ubezpieczenia majątkowe. Dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń to ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. W każdym mieście w Polsce bez trudności wykupimy takie ubezpieczenie, również w Szczecinie.

Co możemy ubezpieczyć?

polecane ubezpieczenia majątkowe w szczecinieUdział w rynku ubezpieczeń majątkowych jest bez wątpienia znacznie większy niż ubezpieczeń osobowych. Wśród ubezpieczeń majątkowych może wyróżnić ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kolejno ubezpieczenia mienia dzielimy na ubezpieczenia mieszkań, domów, autocasco (AC) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Zadaniem wymienionych ubezpieczeń jest zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożary, powodzie czy gradobicia. Innym rodzajem ryzyka jest kradzież z włamaniem czy rabunek. Towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach zawartych z ubezpieczonymi zobowiązują się chronić osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, przed skutkami zdarzeń niepożądanych. Jeśli interesują nas polecane ubezpieczenia majątkowe w Szczecinie, warto przed wyborem ubezpieczyciela zapoznać się z warunkami ofert, jakie jest w stanie nam zaoferować. Jeśli posiadamy mieszkanie, które mamy w planach wynająć bądź już wynajmujemy, warto pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Najemcy mogą przysporzyć kłopotów, na przykład w trakcie imprezy nieumyślnie spowodować pożar lub zostawić włączone żelazko. Dzięki zawartej umowie ubezpieczenia możemy pozyskać środki na jego remont. Zakres opisanych wyżej ubezpieczeń regulowany jest w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tam znajdziemy również sumę ubezpieczenia oraz warunki, które trzeba spełniać, aby do takiego ubezpieczenia przystąpić. W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć można różnego rodzaju nieruchomości. Jeśli tak stanowią warunki ubezpieczenia domu i mieszkania, ubezpieczyć można także jego wyposażenie. Drugim rodzajem ubezpieczeń majątkowych, obok ubezpieczenia mienia, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). W tym przypadku ochronie podlegają części majątku innej osoby, które uległy zniszczeniu z naszej winy i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, w ramach OC możemy liczyć na wypłacenie odszkodowania osobie poszkodowanej.

Ubezpieczenia majątkowe cieszą się w Polsce dużą popularnością. Polacy chcą chronić swoje mienie przed skutkami różnego rodzaju niepożądanych zdarzeń. Za korzystaniem z tych ubezpieczeń przemawia również to, że są to często ubezpieczenia online, więc można je nabyć bez wychodzenia z domu. Warto to zrobić, bo korzystając z ubezpieczenia i odprowadzając relatywnie niewielkie składki, mamy spokojną głowę i nie martwimy się o to, co posiadamy.