Warianty systemów oddymiających

W obiektach wielokondygnacyjnych wymagana jest obowiązkowa obecność systemu oddymiania we wszystkich klatkach schodowych, zwłaszcza tych które wyznaczone są jako drogi ewakuacyjne. W użyciu jest obecnie kilka rodzajów systemów przeciwpożarowych, usuwających gorące powietrze i dym z wnętrza klatki schodowej podczas ogłoszenia alarmu pożarowego. W zależności od rodzaju, mogą one być całkowicie niezależne od źródła prądu i zautomatyzowane.

Rodzaje systemów oddymiania do klatek schodowych

systemy oddymiania klatek schodowychNajstarszym i najbardziej rozpowszechnionym rodzajem systemu oddymiającego jest wentylacja odciągowa, spełniająca również funkcję przeciwpożarową. Taki system oddymiania składa się z wentylatorów o dużej mocy, które podczas normalnej pracy spełniają funkcję standardowej wentylacji. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego, natomiast, owe wentylatory przechodzą w tryb wyciągowy, podnosząc moc do poziomu wystarczającego do usunięcia większości zadymienia i rozgrzanego powietrza z przestrzeni klatki schodowej. Są one obecne przede wszystkim na starszych obiektach, a z racji ich skuteczności nie wymagają wymiany na nowoczesne urządzenia oddymiające. Nowe systemy oddymiania klatek schodowych, nazywane systemami grawitacyjnymi, działają na odmiennej zasadzie, choć należą do równie, o ile nie bardziej, skutecznych. Systemy te składają się przede wszystkim ze świetlików, usytuowanych na dachu budynku, w najwyższym punkcie klatki schodowej, przez które usuwany jest dym i gorące powietrze. Na najniższych kondygnacjach obecne są natomiast wloty powietrza, przez które zimne powietrze z zewnątrz budynku wtłaczane jest do przestrzeni klatki schodowej. Wtłoczone zimne powietrze powoduje ruch rozgrzanego dymu ku górze klatki schodowej, gdzie zamontowane są świetliki przez który dym usuwany jest z wnętrza. Niektóre warianty systemów grawitacyjnych są całkowicie pozbawione elementów wymagających stałego zasilania elektrycznego, i mogą pracować sprawnie nawet w przypadku całkowitego braku prądu na obiekcie w którym funkcjonują.

Odmiany posiadające wentylatory, wpompowujące zimne powietrze na niskich kondygnacjach są natomiast używane w obiektach na których działa również zasilanie awaryjne, lub też tam gdzie system oddymiania posiada własne źródło prądu. Istnieją również systemy które są połączeniem obydwóch tych rodzajów wyposażenia oddymiającego, używające zarówno różnicy temperatur jak i mechanicznego systemu odciągowego do usuwania zadymienia z przestrzeni klatki schodowej czy wyznaczonej drogi ewakuacyjnej.