Szybkie czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Sterylna wentylacja to jedna z podstawowych kwestii BHP, o które powinien zadbać każdy pracodawca i właściciel domowej wentylacji. Warto pamiętać, że czyszczenie kanałów wentylacyjnych pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pracowników zakładów, domowników oraz pozwala znacząco ograniczyć możliwość pojawienia się pożaru. Kanały wentylacyjne powinny dostarczać czyste i chłodne powietrze do pomieszczeń.

Jak często powinniśmy czyścić wentylację?

czyszczenie kanałów wentylacyjnychW kanałach wentylacyjnych może gromadzić się pył, który może być przyczyną zachorowań na pylicę i przyczyną pożaru. Wysoka temperatura i łatwopalne cząstki to wybuchowe połączenie, które może doprowadzić do znacznych strat finansowych. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych powinna wykonać profesjonalna firma, która posiada odpowiedni sprzęt i wiedzę, dzięki czemu obsługa zostanie wykonana w profesjonalny sposób. Wentylacja mechaniczna to system, który za pomocą wentylatorów i filtrów steruje wymianą powietrza w budynku. W ten sposób zapewnia stały dostęp do świeżego powietrza. W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej, wymiana powietrza nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. W domach jednorodzinnych, wentylację mechaniczną stosuje się dość rzadko, ale w nowoczesnych biurowcach, budynkach użyteczności publicznej czy zakładach produkcyjnych to już standard. Czyszczenie wentylacji polega na mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń stałych, które zalegają w kanałach wentylacyjnych. Po usunięciu zanieczyszczeń, kanały wentylacyjne są dezynfekowane odpowiednimi środkami bakterio i grzybobójczymi. W skrajnych przypadkach, w których czyszczenie jest praktycznie niemożliwe, (np. silnie zabrudzone kanały tłuszczowe na okapami w kuchni) odcinki kanałów trzeba wymienić na nowe. Zasady utrzymywania wentylacji w czystości dokładnie opisują normy Prawa Budowlanego oraz normy europejskie. W budownictwie jednorodzinnym, rzadko stosuje się wentylację mechaniczną. Jeśli została zamontowana – jest to bardzo trudny proces. Zazwyczaj wykonuje się ten proces za pomocą wymiany bądź czyszczenia filtrów.

Sygnałami, które mówią nam, że przyszedł czas na czyszczenie wentylacji, są zaduch w pomieszczeniu i głośniejsze niż zwykle działanie systemu. Pewną wskazówką może też być zwiększony pobór mocy (choć w wielu sytuacjach jest to trudne do zauważenia). Najlepszą wskazówką jest przeprowadzenie inspekcji kanałów za pomocą specjalistycznych kamer inspekcyjnych. Za ich pomocą dokładnie sprawdzimy stan całych ciągów wentylacyjnych.