Standardy budowy basenu

Klasyczny basen ma kształt prostokąta i jest zazwyczaj wyłożony kafelkami. Hotele w cieplejszych rejonach często posiadają baseny zewnętrzne o różnych kształtach, ponieważ są one najlepiej wykorzystywane do rekreacji i zabawy. Do pływania potrzebne są jednak baseny prostokątne, które można podzielić na kilka torów pływackich z barierkami pływającymi. Baseny te są zazwyczaj projektowane zgodnie ze standardami FINA (Fédération Internationale de Natation). Normy te definiują długi pas o długości 50 m i krótki pas o długości 25 m.

Budowa basenu – zasady konstrukcyjne

budowa basenu hotelowegoPonadto ośrodki szkolne posiadają baseny, które są przypisane do jednej lub często kilku szkół jako centra nauki pływania. Jeśli szkolne ośrodki nauki pływania nie są wykorzystywane do pływania szkolnego, są one zazwyczaj dostępne do uprawiania sportów pływackich. Jakość wody musi być regularnie sprawdzana, szczególnie w publicznych, często używanych basenach, ponieważ w przeciwnym razie mogą powstawać patogeny. Kontrola ta jest przeprowadzana przez organy takie jak urząd zdrowia publicznego. Stałą, wystarczającą jakość wody gwarantują urządzenia techniczne, takie jak filtry, specjalne zasady konstrukcyjne dla przepływu w basenie lub metody chemiczne, takie jak dodawanie chloru. Projekty i budowa basenu hotelowego uwzględniają odpowiedni system filtrujący. Woda w basenie spływa przez kanał przelewowy, gdzie następuje wysysanie części pływających (takich jak np. włosy, liście, pyłki). Stamtąd przepływa przez rury do filtra. W filtrze woda przechodzi przez warstwy filtra i wraca do basenu oczyszczonego i ewentualnie poddanego obróbce chlorem. W większości (na świecie), wymiary basenów są podawane w metrach. W Wielkiej Brytanii większość basenów jest kalibrowana w metrach, ale starsze baseny mierzone w jardach nadal istnieją. W Stanach Zjednoczonych baseny mają zazwyczaj 25 lub 50 metrów długości. Istnieje również wiele basenów o długości 33⅓ m, tak więc 3 długości = 100 m. Ten wymiar basenu jest powszechnie stosowany w przypadku wodnego polo.

Większość basenów europejskich ma od 10 do 50 metrów szerokości. Głębokość basenu zależy od jego przeznaczenia oraz od tego, czy jest on otwarty, czy też wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli jest to prywatny basen rekreacyjny, może mieć głębokość od 1,0 do 2,0 m, basen przeznaczony do nurkowania – od 3,0 do 5,5 m. Basen do zabawy dla dzieci może mieć od 0,3 do 1,2 m głębokości. Większość basenów publicznych ma różną głębokość, aby dostosować się do różnych wymagań pływaków.