Przechowywanie firmowych kluczy dostępowych

Bardzo wiele dużych firm posiada w swoich obiektach pomieszczenia, do których nie mają dostępu zwykli pracownicy, a nawet osoby upoważnione potrzebują potwierdzenia i wydania kluczy, by uzyskać do nich dostęp. Pomieszczenia te najczęściej są najlepiej zabezpieczonymi i najbardziej poufnymi częściami budynków, archiwami dokumentacji niejawnej lub pomieszczeniami technicznymi. Dostęp do nich jest więc stale monitorowany przez personel ochrony, pracujący na danym obiekcie.

Przechowywanie kluczy do pomieszczeń zastrzeżonych

przechowywanie kluczy w firmiePobranie kluczy zazwyczaj wymaga pisemnego potwierdzenia oraz podania powodu potrzeby dostępu do pomieszczenia. Przechowywanie kluczy w firmie jest natomiast powierzane pracownikom ochrony, dlatego owe klucze najczęściej są składowane w pancernych schowkach w głównym pomieszczeniu ochrony obiektu. Do składowania kluczy najczęściej służą skrytki, podobne do tych które przeznaczone są do przechowywania standardowych kluczy, aczkolwiek znacznie lepiej zabezpieczone. Niejednokrotnie są one skonstruowane podobnie do sejfów czy schowków na materiały niejawne, dlatego też mogą być wyposażane w elektroniczne zamki szyfrowe czy zabezpieczenia, fizyczne czy elektroniczne. Z racji iż przechowywanie kluczy dostępowych jest objęte wysokimi restrykcjami, ustawowymi i często firmowymi, dostęp do takich kluczy mają tylko wyznaczone osoby, zazwyczaj szef ochrony i dyrektor obiektu, i tylko te osoby mogą wydawać klucze pracownikom czy też otwierać pomieszczenia za ich pomocą. Skrytki wykonywane są z tych samych wytrzymałych, odpornych na uszkodzenia stopów stali co sejfy, dlatego też ich uszkodzenie jest niemal niemożliwe, podobnie jak otwarcie bez posiadania kodów czy karty dostępowej. Oznacza to również iż klucze są całkowicie zabezpieczone również w przypadku powstania ogniska pożarowego. Każdy klucz przechowywany jest w osobnej przegrodzie, zarówno dla ułatwienia organizacji kluczy, jak również w celu ułatwienia zauważenia braku któregokolwiek z kluczy.

Niektóre nowsze skrytki są również podświetlane, jeszcze bardziej ułatwiając zauważenie braków kluczy podczas kontroli dziennych. Przechowywanie kluczy jest bowiem na bieżąco kontrolowane, a stan skrytki sprawdzany co kilka godzin. W przypadku stwierdzenia braku, zlokalizowanie kluczy jest bardzo prostym zadaniem, gdyż każde pobranie kluczy wymaga pisemnego potwierdzenia pracownika potrzebującego dostępu, dlatego też niemal nigdy nie zdarza się by klucze nie zostały odnalezione niemal natychmiast po wykonaniu kontroli.