Prawnik specjalizujący się w odszkodowaniach

Wielu z nas co jakiś czas decyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy to nie tylko ubezpieczeń, które są obowiązkowe, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z różnymi rodzajami uszczerbków na zdrowiu, czy ryzyku śmierci w nieszczęśliwym wypadku. Nie mniej jednak bardzo często możemy spotkać się z sytuacjami, że pomimo zapłaconej składki za dany rodzaj polisy dochodzi do sytuacji, w której należy nam się odszkodowanie, a zakład ubezpieczeniowy zwleka z wypłatą odszkodowania.

Przeprowadzenie sprawy o wypłatę odszkodowania

odszkodowania - sosnowiecW niektórych przypadkach z kolei, gdy następuje wypłata odszkodowania jest ona zdecydowanie za niska i nie jest w stanie pokryć podstawowych kosztów. W przypadku ubezpieczenia samochodu jest to przykładowo koszt naprawy pojazdu, a także koszt wynajęcia pojazdu zastępczego. Warto jest jednak zwrócić uwagę na dokładną treść decyzji. Każde towarzystwo ubezpieczeń wskazuje, że mamy czas, aby odwołać się od treści decyzji. Czas odwołania wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Wynosi on zwykle siedem dni od daty otrzymania decyzji. Kwestię odwołania od decyzji ubezpieczyciela możemy przeprowadzić na własną rękę, albo skorzystać z fachowej pomocy. Jeśli chodzi o przeprowadzenie spraw o odszkodowania – sosnowiec posiada na swoim obszarze kancelarie, które specjalizują się w tego typu sprawach. W związku z tym specjaliści, którzy pracują w takich kancelariach wiedzą jakich przepisów oraz argumentów użyć w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednocześnie dzięki zastosowaniu pewnego rodzaju orzecznictwa, czyli wyroków innych sądów, które zapadły w danej sprawie jesteśmy w stanie dzięki pomocy takiego specjalisty uzyskać odszkodowanie wyższe nawet o czterdzieści procent. Z całą pewnością jest to kwota znaczna, dzięki której będziemy w stanie pokryć bardzo dużą część naszych wydatków. Nie mniej jednak warto jest zwrócić uwagę z jakiego powodu kwota odszkodowania jest niższa. Nieraz może być to brak dostarczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego określonych dokumentów. 

W większości przypadków jest to jednak kwestia wyliczenia, którą przeprowadzają towarzystwa ubezpieczeniowe. Stawki, które oni posiadają podczas wyliczenia kwoty odszkodowania zazwyczaj są stawkami najniższymi. Celem działania fachowej kancelarii zajmującej się sprawami odszkodowawczymi jest przekonanie towarzystwa ubezpieczeniowego zarówno na etapie negocjacji, jak również na etapie postępowania sądowego o możliwości zastosowania stawek wyższych z uwagi na indywidualne kwestie w danej sprawie.