Po co wzorcować urządzenia pomiarowe?

Z pewnością nie każdy właściciel firmy zdaje sobie sprawę z tego, jak istotną rolę w działalności jego przedsiębiorstwa odgrywa prawidłowe działanie urządzeń pomiarowych. Dzięki nim możliwe jest mierzenie określonych wielkości, oraz stwierdzanie, czy dany parametr mieście się w granicach tolerancji. Co dzieje się jednak, gdy dany przyrząd pomiarowy działa niepoprawnie? Przecież taka sytuacja może się zdarzyć. Działanie czynników zewnętrznych, nieodpowiednie używanie i oczywiście zużycie się poszczególnych części urządzenia mogą spowodować, iż pokazywane wyniki będą dalekie od realnych. Takich sytuacji trzeba starać się za wszelką cenę uniknąć.

Co jaki czas wzorcować urządzenia pomiarowe?

fachowe wzorcowanie przyrządów pomiarowychJak przeciwdziałać takiej sytuacji? Jak się okazuje, istnieje sprawdzony sposób, aby mieć pod kontrolą wiarygodność danych wyników. Trzeba tylko regularne wykonywać działanie zwane wzorcowaniem. Czy można wykonać je samemu? Niestety nie. Aby przeprowadzić je odpowiednio potrzebna jest niezbędna wiedza oraz punkt odniesienia, którym dysponują tylko laboratoria wzorcujące. One posiadają także pozwolenie na wykonywanie tych działań nadane przez Polskie Centrum Akredytacji. Fachowe wzorcowanie przyrządów pomiarowych Powinno odbywać się w określonych odstępach czasu. Od czego one zależą? Przede wszystkim od warunków użytkowania danego urządzenia. Jeśli jest ona narażone na skrajne warunki,. można spodziewać się, iż świadectwo wzorcowania zostanie wystawione na krótszy okres czasu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku uzyskiwania bardzo dużej dokładności pomiarów danego urządzenia. Nie tylko warunki atmosferyczne są ważne. W przypadku, gdy urządzenie jest używane np. przy drogach lub w miejscach, gdzie jest ono narażone na silne zakurzenie, również można spodziewać się częstszego wzorcowania. Temperatura, wilgotność oraz brud, który dostaje się w zakamarki może bowiem negatywnie wpłynąć na jakość pracy tych urządzeń. Wszystkich tych którzy będą musieli wykonywać tego typu działania pozytywnie zaskoczą ich ceny. Nie są bowiem bardzo wygórowane.

Podsumowując, pewność, iż dane urządzenie pomiarowe działa bez zarzutu i mierzone przez niego wielkości są zgodne ze stanem faktycznym jest bardzo istotna. Bez nich nie powinno się w ogóle podejmować wyzwania takiego jak wykonywanie pomiarów. Na szczęście w Polsce działa wiele laboratoriów, które dokonują fachowego wzorcowania urządzeń pomiarowych. Posiadają one niezbędne uprawnienia do wykonywania tego typu działań. Tym samym można wierzyć, iż uzyskiwane przez nie wyniki są wiarygodne.