Najlepsze osuszacze budowlane

Zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgoci jest niezbędne do prowadzenia prac wykończeniowych. Dobrej jakości osuszacz budowlany pozwala usunąć nadmiar pary wodnej. Poziom wilgoci w pomieszczeniach ma spore znaczenie dla jego funkcjonalności. Z punktu widzenia użytkowników i całego obiektu utrzymywanie zbyt wysokiego poziomu wilgoci jest bardzo niekorzystne. Powoduje rozmiękanie tynków i powstanie zapachu stęchlizny. Może to prowadzi do przemakania drewna lub papieru.

Budowa i rodzaje osuszaczy

nowoczesne osuszacze budowlaneZbyt wysoka wilgotność może być niekorzystna z punktu widzenia prac remontowych. Stałe przebywanie wewnątrz wilgotnych pomieszczeń może mieć zły wpływ na zdrowie użytkowników. Dlatego warto zaopatrzyć się w nowoczesne osuszacze budowlane, które usuwają nadwyżki wilgoci i pomagają wprowadzić komfortowy klimat w pomieszczeniach. Sprzęty różnią się budową oraz parametrami technicznymi. Część z nich wymusza skraplanie wilgoci, z kolei inne pobierają powietrze i osuszają, korzystając z procesu skraplania. Maszyny te charakteryzuje dużą skuteczność w pomieszczeniach o sporej kubaturze takich, jak magazyny i hale fabryczne. Osuszacz kondensacyjny budową przypomina lodówkę lub klimatyzację. Do skroplenia wody wykorzystuje ,,efekt rosy”, czyli fakt, że woda skrapla się na zimnych powierzchniach. Główne elementy osuszacza kondensacyjnego to sprężarka (kompresor), dwa powietrzne wymienniki ciepła, które wyglądem przypominają chłodnice (jeden chłodzi, drugi grzeje) oraz wentylator. Układ chłodniczy urządzenia jest hermetyczny – w przeciwieństwie do klimatyzacji samochodowej nie trzeba nie trzeba w nim uzupełniać czynnika. Jedyna czynnością eksploatacyjną jest wymiana filtra powietrza. Osuszacze adsorpcyjne cechuje stała wydajność w bardzo szerokim zakresie wilgotności i temperatury powietrza. Oznacza to, że równie dobrze sprawdzą się w pomieszczeniach chłodnych jak i ciepłych. Mogą pracować zarówno w bardzo wilgotnych pomieszczeniach osuszając je do wybranego poziomu, jak i w miejscach, które wymagają bardzo niskiej wilgotności wynoszącej tylko 30%. Świetnie to się sprawdza w zimnych i zawilgłych piwnicach.

Skuteczny osuszacz budowlany w szczególności się przyda w obiektach nieogrzewanych. Niska temperatura wewnątrz sprzyja utrzymywaniu się wysokiego poziomu wilgoci. Często potrzeba zastosowania takiego sprzętu wynika z niewłaściwego sposobu wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub jej uszkodzenia. Wówczas woda gruntowa prowadzi do nasiąknięcia ścian i podniesienia poziomu wilgotności w całym budynku.