Korzystamy z giełdy kooperacyjnej

Business to business, w skrócie B2B, w dosłownym tłumaczeniu na język oznacza biznes do biznesu. Skrót ten jest rozumiany jako relacja występująca pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorstwami. Model B2B może funkcjonować w różnym układzie, na przykład dostawca-odbiorca, producenci-dystrybutor czy dystrybutor-punkt sprzedaży. W branży ten wyróżnia się dwa rodzaj rynków, w tym poziomy oraz pionowy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat B2B? Czy rzeczywiście korzystnym wyborem są giełdy kooperacyjne i ile wnoszą w działania biznesowe?

Sposób działania giełd kooperacyjnych

b2b - giełda kooperacyjnaUkład poziomy, inaczej horyzontalny, w przypadku B2B oznacza transakcje dokonywane między firmami produkującymi albo świadczącymi usługi z różnych branż. Natomiast układ pionowy, inaczej wertykalny, to transakcje dokonywane między podmiotami gospodarczymi, które dokonywane są między podmiotami reprezentującymi jedną branżę. Umowy B2B wyróżniają się tym, iż są zawierane pomiędzy dwiema firmami, bez względu na ich wielkość czy obszar działania. Tyczy się to również działalności jednoosobowych. Jeżeli interesuje nas tematyka b2b – giełda kooperacyjna może być dobrym wyborem. W związku z aktualną sytuacją coraz częściej organizowane są giełdy kooperacyjne online. Są to w wielu przypadkach coroczne wydarzenia, które w odróżnieniu od kilkudniowej imprezy stacjonarnej rozłożone są na jednodniowe czy dwudniowe spotkania branżowe. W ramach takich wydarzeń organizowane są wirtualne spotkania B2B. Ich celem jest w szczególności znalezienie partnerów do różnego typu współpracy, w tym handlowej, technologicznej, produkcyjnej, inwestycyjnej czy badawczej. Spotkania te są dedykowane firmom z wszystkich sektorów gospodarki. Wirtualne giełdy korporacyjne to najczęściej umówione wcześniej spotkania pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz instytucji z odmiennych krajów. Uczestnicy takiej giełdy reprezentują takie same albo zbliżone branże oraz są zainteresowani nawiązywaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Spotkania w ramach giełdy kooperacyjnej obecnie są coraz częściej realizowane online za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, w którym dokonuje się rejestracji na wydarzenie. Uczestnicy dokonują rejestracji na wydarzenie poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego online na stronie giełdy. Im szybciej dokona się takiej rejestracji, tym większa liczba partnerów biznesowych będzie mieć możliwość zapoznania się z ofertą firmy. Należy w nim określić dokładnie profil działalności oraz rodzaj interesującej nas współpracy, co zwiększa szanse na umówienie spotkań.