Korzyści płynące z montażu fotowoltaiki

 

Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji. W tym celu należy przede wszystkim ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Jednym z nich jest dwutlenek węgla, który powstaje między innymi jako produkt uboczny procesów spalania. Właśnie dlatego pierwszym krokiem, który należy poczynić jest transformacja energetyczna z tradycyjnych układów grzewczych na nowoczesne, które nie emitują tylu zanieczyszczeń.

Zalety stosowania paneli fotowoltaicznych

fotowoltaika w bielskuDodatkowo ważnym zagadnieniem jest sposób produkcji innych potrzebnych mediów takich jak chociażby prąd. Tutaj też należy ograniczyć jego zużycie, a przede wszystkim zmienić sposób wytwarzania z scentralizowanego na rozproszony. Wszystko to pozwalają osiągnąć odnawialne źródła energii, które są coraz popularniejsze zarówno wśród osób prywatnych jak i przedsiębiorców. Przykładem może być chociażby fotowoltaika w bielsku na terenie którego można zauważyć coraz więcej instalacji bazujących właśnie na panelach. Pozwalają one wytwarzać elektryczność bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Dzięki temu możliwe jest pokrycie zapotrzebowania obiektu na prąd w sposób częściowy lub całkowity. Warto wspomnieć, że w trakcie projektowania instalacji należy wziąć pod uwagę szereg różnych zagadnień. Pierwszym z nich jest rodzaj instalacji oraz sposób jej pracy. Panele fotowoltaiczne mogą bowiem pracować zarówno w konfiguracji off grid jak i on grid. W pierwszym przypadku budynek nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej, a nadmiar produkowanej energii jest gromadzony w zestawie akumulatorów. W drugim przypadku obiekt jest podłączony do sieci, a użytkownik ma możliwość odsprzedaży nadwyżek. Dodatkowo niezwykle ważny jest poprawny montaż według projektu. Szczególnie należy unikać sytuacji, w której część paneli znajduje się w zacienieniu.

Wpływa to bowiem znacznie na wydajność całego układu. Należy pamiętać, że obecnie w celu promowania takich rozwiązań zarówno osoby prywatne jak i również przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych programów wsparcia. Udzielane są między innymi dofinansowania, dotacje czy kredyty na warunkach preferencyjnych. W ten sposób skraca się znacznie czas zwrotu z inwestycji, który i tak jest stosunkowo krótki. Przy obecnej wydajności urządzeń wynosi on przeważnie kilka lat. Należy tutaj pamiętać, że cała żywotność rozwiązania jest szacowana na dwadzieścia pięć lat i więcej. Po upływie tego czasu sprawność paneli spada do około siedemdziesięciu procent.