Jak wykonać hydroizolację fundamentów?

Planując budowę domu można kupić gotowy projekt lub też stworzyć projekt wraz z architektem na indywidualne zamówienie. Niezależnie od opcji, warto już na początku zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące hydroizolacji murów. Rzecz tyczy się nie tylko samych materiałów służących do jej wykonania, ale przede wszystkim wyboru odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia ścian i ław fundamentowych przed niekorzystnym wpływem wody.

Typy i środki do hydroizolacji

jakie środki do izolacji fundamentówSkuteczna i trwała izolacja fundamentów to podstawowy element pierwszego etapu budowy domu. Jeśli fundament nie będzie odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i wodą, w niedalekiej przyszłości będziemy musieli walczyć z problemem wilgoci w domu, a walka ta będzie długa i kosztowna. Zatem na tym etapie nie opłaca się oszczędzać, bo można stracić podwójnie. Jakie środki do izolacji fundamentów będą sprawdzać się najlepiej? Na rynku dostępnych jest szereg materiałów, które służą do pokrywania ścian i ław lub płyt fundamentowych, jednak głównym kryterium wyboru jest ustalenie, jakiego rodzaju izolacji wymaga nasz budynek. Hydroizolację dzielimy na poziomą i pionową (ze względu na rodzaj powierzchni, jakie pokrywamy), a także na izolację typu lekkiego (przeciwwilgociową) i ciężkiego (przeciwwodną). Izolacja pionowa dotyczy zabezpieczenia ścian fundamentowych, czyli tych, które będą znajdowały się poniżej poziomu gruntu. Izolacja pozioma natomiast dotyczy ław fundamentowych, lub ewentualnie płyty fundamentowej. Drugi podział jest zdecydowanie ważniejszy, ponieważ będzie determinował sposób wykonania izolacji i użyty do niej materiał. Izolację przeciwwilgociową wykonuje się tam, gdzie budynek stoi na gruncie przepuszczalnym, a poziom wód gruntowych znajduje się kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu ławy fundamentowej. W takim przypadku nie grozi nam spiętrzanie się wody wokół budynku i jej nacisk na ściany. W trudnych warunkach, gdy istnieje zagrożenie spiętrzania się wód opadowych lub zagrożenie powodzią stosujemy izolację przeciwwodną, która będzie chronić budynek przed naporem gromadzącej się wody.

W zależności od typu izolacji, do wykorzystania mamy bogaty wybór środków. Pamiętajmy jednak, że o ile preparaty do izolacji ciężkiej mogą sprawdzić się w izolacji lekkiej, o tyle w przeciwną stronę już to nie działa. Najczęściej stosowane są materiały bitumiczne, występujące w postaci lepików, mas, roztworów, emulsji i past. Jednym ze stosunkowo nowych środków są masy KMB czyli grubowarstwowe masy polimerowo-bitumiczne, które w zależności od grubości nałożonej warstwy mogą pełnić rolę izolacji lekkiej lub ciężkiej.