Czy należy olejować drewno?

Drewno jest materiałem, z którego obecnie naprawdę bardzo chętnie korzystamy. Tworzy się z niego meble, ale również wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Między innymi łyżki do kuchni, stojaki na papier …

Korzystamy z giełdy kooperacyjnej

Business to business, w skrócie B2B, w dosłownym tłumaczeniu na język oznacza biznes do biznesu. Skrót ten jest rozumiany jako relacja występująca pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorstwami. Model B2B może …

Ochrona pszczół miodnych przed roztoczami

Nowatorskie podejście do zwalczania roztoczy pozwala pszczelarzom na zwalczanie pasożytniczych roztoczy bez szkody dla otaczającej bioróżnorodności co stanowi kluczową przewagę nad innymi metodami leczenia dostępnymi obecnie na rynku. Zdrowie ula …

Fachowy montaż klimatyzacji

Upalne lata oraz inne ciepłe dni mogą spowodować, że komfort przebywania w danym pomieszczeniu będzie zdecydowanie niższy. Wynikać to będzie przede wszystkim z faktu, że pomieszczenie będzie niezwykle szybko nagrzane. …

Po co wzorcować urządzenia pomiarowe?

Z pewnością nie każdy właściciel firmy zdaje sobie sprawę z tego, jak istotną rolę w działalności jego przedsiębiorstwa odgrywa prawidłowe działanie urządzeń pomiarowych. Dzięki nim możliwe jest mierzenie określonych wielkości, …