Zautomatyzowany parking do dużych obiektów

 

Niewielkie parkingi przy obiektach biurowych nie wymagały zbyt licznej obsługi, gdyż kilka osób w zupełności wystarczało by mieć cały parking pod kontrolą. Duże parkingi przy obiektach sportowych, gdzie ilość gości liczona była w tysiącach, niestety wymagały bardzo licznej załogi obsługującej gości. Z tego powodu, coraz częściej były wprowadzane systemy automatyzacji, odciążające pracowników od kierowania ruchem na terenie parkingu, ale również umożliwiające sprawniejszą kontrolę nad ruchem osobowym.

Automatyzacja do parkingów obiektowych

Parkingi automatycznePierwszym elementem, który był uznawany za bodaj największe ułatwienie był system ograniczania dostępu osobom nieupoważnionym do wjazdu na teren płatnego parkingu. Składał się on z czytnika kart lub biletów, umieszczonego tuż przy wjeździe na teren parkingu, oraz ze szlabanu lub bramy, ograniczającej możliwość wjazdu osobom nie posiadającym rezerwacji lub uprawnienia do pozostawiania samochodu na terenie parkingu. Wszystkie parkingi automatyczne posiadały również system zajętości miejsc, wskazujący kierowcom najbliższe wolne miejsca postojowe, oraz ich ilość. W zależności od odmiany systemu, mógł on funkcjonować tylko jako informacja, wyświetlana na monitorach, umieszczonych pod sufitem i na ścianach parkingu, lub w bardziej zaawansowanej formie, jako system kierujący kierowców do najbliższego wolnego miejsca, lub zarezerwowanego, jeśli posiadali takowe. Każde miejsce posiadało zazwyczaj bardzo czytelne oznakowanie świetlne, wskazujące sekcję i numer miejsca, a w bardziej nowoczesnych odmianach systemów parkingowych możliwe było również zablokowanie miejsca za pomocą podnoszonych progów, uniemożliwiających zajęcie danego stanowiska przez inną osobę niż ta która wybrane miejsce zarezerwowała. W podobny sposób zabezpieczone były również drogi wewnątrz parkingu, które często posiadały zamontowane progi, podnoszone automatycznie w celu ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po płycie parkingu.

Nowoczesne systemy parkingowe w dużej części działały całkowicie automatycznie, i nie wymagały żadnego nadzoru podczas trwania dowolnego eventu czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu. Bardzo wysoki poziom rozbudowania systemu umożliwiał dopasowanie działania wszelkich funkcji do potrzeb właścicieli obiektów, i obejmował zarówno działanie oświetlenia, jak i konfigurację dostępu do przestrzeni parkingowej. Całość sterowana była za pomocą bardzo łatwego w obsłudze programu sterującego, zazwyczaj instalowanego w jednostce centralnej obiektu.