Urządzenia do trzymania przewodów

 

Instalacja elektryczna jest nieodzownym elementem każdego obiektu. Sposobów na jej wykonanie jest wiele. Ponadto, aby zakończyć całkowicie instalacje elektryczną i oddać ja do użytkowania należy przeprowadzić wiele testów oraz sprawdzeń. Należy wykonać odpowiednie pomiary oraz wystawić i podpisać protokół pomiarowy. Jednakże podpisu nie może udzielić osoba postronna. Podpis należy do osoby wykonującej pomiary, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Opaska mocująca kable

opaski elektrycznePodczas prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznej sprawdza się poszczególne parametry instalacji takich jak rezystancje całej instalacji oraz pętle zwarcia do weryfikacji poprawności zadziałań zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowo prądowych. Ponadto sprawdza się sposób wykonania instalacji, estetyczność a przede wszystkim bezpieczeństwo. Montaż instalacji słaboprądowych, czyli zasilanych napięciem niskim do czterystu woltów, które występować mogą w gospodarstwach domowych lub zakładach przemysłowych występuje w dwóch wariantach. Pierwszy wariant bardzo rzadko spotykany w zakładach przemysłowych, za to popularny w domach rodzinnych jest bez użycia tras kablowych. Przewody instalacji prowadzi się po ścianach w odstępach trzydziestu centymetrów od sufitu oraz posadzki. Przykleja się je do ściany specjalnym ciepłym klejem lub za pomocą plastikowych kołków, do których uprzednio trzeba wywiercić dziury. Następnie na położenie na ścianie kable narzuca się tynk i przewody łączy się w specjalnych puszkach wykonanych z tworzywa sztucznego. W tych miejscach pojawiają się pożnie gniazdka i łączniki elektryczne rożnego rodzaju. Drugi sposób stosowany jest najczęściej w zakładach przemysłowych, halach lub magazynach. Wykonuje się go za pomocą stalowych tras kablowych, na których układa się przewody a następnie je mocuje. Do mocowania stosuje się najczęściej opaski elektryczne. Są one bardzo popularne i prawdopodobnie zostały wynalezione dokładnie w tym celu. Tworzone są z materiałów sztucznych. Posiadają rożne wielkości oraz kolory.

Sprzedawane są w paczkach od kilkudziesięciu sztuk do kilkuset sztuk. Opaski elektryczne są popularnym narzędziem nie tylko w branży elektrycznej ale również w wielu innych dziedzinach. Dostępność i cena zdecydowanie działają na plus dla tych elementów infrastruktury elektrycznej. Nabyć je można w hurtowniach elektrycznych jak i za pomocą stron internetowych. Są lekkie i poręczne. Nie ma żadnych trudności w ich wykorzystywaniu. Jedynym problemem może być zbyt mała przestrzeń do jej zapięcia.