System sterowania strumieniem powietrza w dygestorium

Wyciągi laboratoryjne CAV (które czasami są również określane jako dygestoria konwencjonalne) zostały opracowane w celu przezwyciężenia problemów związanych z wysoką prędkością przepływu powietrza. Dygestorium tego typu umożliwia wciągnięcie powietrza przez otwór obejściowy od góry w momencie zamykania skrzydła. W miarę zamykania skrzydła przez użytkownika, otwór powiększa się. Powietrze przepływające przez dygestorium utrzymuje stałą objętość bez względu na położenie skrzydła i bez zmiany prędkości wentylatora.

Dygestorium laboratoryjne o wysokiej wydajności

polecane dygestorium laboratoryjneW rezultacie, energia zużywana przez wyciągi laboratoryjne CAV (czyli energia zużywana przez system HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) budynku i energia zużywana przez wentylator wyciągowy dygestorium) pozostaje stała lub prawie stała, niezależnie od położenia skrzydła. „Wysokowydajne” lub „niskoprzepływowe” wyciągi laboratoryjne CAV są najnowszym typem dygestoriów CAV i zazwyczaj charakteryzują się lepszymi właściwościami bezpieczeństwa i oszczędzania energii. Jest to polecane dygestorium laboratoryjne, mające zazwyczaj jedną lub więcej z następujących cech: ograniczniki skrzydeł lub skrzydła przesuwane poziomo w celu ograniczenia otworów, czujniki położenia skrzydeł i przepływu powietrza, które mogą sterować przegrodami mechanicznymi, małe wentylatory w celu utworzenia bariery kurtyny powietrznej w strefie oddychania operatora oraz udoskonalone konstrukcje aerodynamiczne i zmienne systemy podwójnych przegród w celu utrzymania laminarnego (niezakłóconego, nieburzliwego) przepływu przez dygestorium. Chociaż początkowy koszt wyciągu laboratoryjnego o wysokiej wydajności jest zazwyczaj wyższy niż dygestorium zwykłego typu, ulepszone właściwości powstrzymywania i przepływu pozwalają tym wyciągom pracować z niską prędkością, co może przekładać się na większe oszczędności energii, w zależności od wielkości dygestorium i ustawień skrzydła.

Wyciągi laboratoryjne o zredukowanej ilości powietrza (RAV) (odmiana dygestoriów o niskim przepływie i wysokiej wydajności) wyposażone są w blok obejścia, który częściowo zamyka obejście, zmniejszając ilość powietrza, a tym samym oszczędzając energię. Zwykle blok ten jest połączony z ogranicznikiem wysokości otwarcia skrzydła, co zapewnia bezpieczną prędkość przepływu powietrza podczas normalnej pracy, a jednocześnie obniża ilość powietrza w dygestorium. Zmniejszając ilość powietrza, dygestorium RAV może pracować z mniejszą dmuchawą, co jest kolejną zaletą oszczędzającą koszty.