Rozdzielnice na placach budowy i rozbiórki

Podstawowe wymagania dla rozdzielnic na placach budowy i rozbiórki zgodnie z normą definiują że solidne wykonannie, bezpieczne mocowane do słupa, słupa, ściany, podłogi lub innej konstrukcji. Wytrzymałe na wszelkie siły zewnętrzne, które mogą być wywierane na deskę np. z elastycznych przewodów oraz przedłużaczy. Tablice rozdzielcze należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykonywanej pracy. Jeśli tablica zostanie przeniesiona na miejsce, należy ją ponownie sprawdzić i przetestować.

Testowanie rozdzielnicy budowlanej z sondą

rozdzielnica budowlana z sondąBudowa rozdzielnicy powinna mieć minimalny stopień ochrony IP23 aby chronioniła przed dotykiem palcami i przedmiotami powyżej 12 milimetrów oraz przed rozbryzgami wody pod kątem mniej niż 60 stopni od pionu.Części pod napięciem powinny być zawsze skutecznie chronione przed kontaktem z osobą. Wszelkie otwory na części pod napięciem należy zakryć płytkami maskującymi lub podobnymi. Jeśli rozdzielnica jest wyposażona w gniazdka, upewnij się, że są zabezpieczone przed naprężeniom podczas mocowania zewnętrznych elastycznych kabli i przewodów. Obudowy rozdzielnic powinny być wyposażone w blokadę drzwi oraz zabezpieczenie w pozycji otwartej i zamkniętej umożliwiające bezpieczne wprowadzanie elastycznych kabli i wielowymiarowych przewodów. Przepusty w obudowach rozdzielnic dla bezpiecznego wprowadzenia elastycznych kabli i przewodów powinny być odpowiednio zwymiarowane, aby umożliwić wprowadzenie wielu kabli i przewodów izolowanych od uszkodzenia osłony kabla i przewodu. Tablice rozdzielcze powinny być łatwo dostępne. Każda rozdzielnica budowlana z sondą być zamknięte, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostęp jest niezbędny. Tablice rozdzielcze należy umieszczać na każdym poziomie budynków wielopoziomowych w sposób eliminujący potrzebę prowadzenia elastycznych przewodów lub kabli między poziomami. Wymóg ten nie dotyczy prac w szybach biurowych wind, szybach serwisowych, szalunkach, zewnętrznych pomostach lub podsieciach okablowania budowlanego lub w pojedynczym domu mieszkalnym w każdym standardzie.

Jeśli masz więcej niż jedną centralę w miejscu pracy, należy je rozróżniać i wyraźnie oznaczyć cyframi, literami lub obydwoma. Okablowanie konstrukcyjne związane z rozdzielnicami powinno być co 6 miesięcy poddawane oględzinom przez wykwalifikowaną osobę w celu sprawdzenia integralności instalacji. Zapisy testów i inspekcji muszą być przechowywane i dostępne do wglądu. Musisz opracować proces badania i resetowania wyłączników. Sporządzić upoważnienia do badania wyzwolenia i zresetowania wyłącznika.