Gdzie montuje się separatory?

Prace konserwacyjne kanalizacji są bardzo ważne, gdyż pomagają na bieżąco usuwać drobne usterki tej instalacji, które mogłyby odprowadzić do poważniejszych problemów w przyszłości. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku lokali gastronomicznych i innych zakładów które wytwarzają duże ilości odpadów tłuszczowych. W takim przypadku, aby chronić kanalizacje przed zapychaniem, trzeba korzystać z dodatkowych zabezpieczeń.

Zastosowania separatorów tłuszczu

przemysłowy separator tłuszczuKanalizacja to typ instalacji, bez której nie wyobrażamy sobie obecnie życia. Warto pamiętać, że w przypadku niektórych lokali czy warsztatów, jest ona narażona na zapchanie i uszkodzenia, najczęściej wynikające z dostania się do odpływu tłuszczów. Aby temu zapobiec najczęściej wykorzystuje się przemysłowy separator tłuszczu, montowany przy odpływach w danym lokalu. Separator, zgodnie z nazwa, odseparowuje brudną wodę od tłuszczu, który pozostaje w nim, nie dostając się do odpływu. Dzięki temu nie ma ryzyka, że światło rur zastosowanych w kanalizacji zostanie zwężone w wyniku gromadzących się na wewnętrznych ściankach cząsteczek tłuszczu. Według polskiego prawa, część lokali i obiektów jest zobowiązana do chronienia odpływów przez instalacje separatorów. Dotyczy się to na przykład wszelkiego rodzaju lokali gastronomicznych, warsztatów samochodowych, rafinerii, czy stacji benzynowych. W jaki sposób działają separatory przemysłowe? Ich działanie opartej jest na różnicy gęstości wody a cząsteczek tłuszczu. Dzięki temu, zgromadzona w separatorze brudna woda znajduje się poniżej warstwy tłuszczu, który nie ma możliwości przepłynięcia przez separator. Dzięki temu odpływ jest chroniony przed dostaniem się do niego tłuszczu. Oczywiście, z racji tego, że separator gromadzi w swoim wnętrzu tłuszcz trzeba go regularnie czyścić. Czyszczenie separatorów powinno być wykonywane jedynie przez profesjonalne firmy wyposażone w specjalistyczny sprzęt. W przypadku nieregularnego czyszczenia separatorów mogą one nie spełniać swoich funkcji, dany lokal może być traktowany jakby w ogóle nie posiadał odpowiedniego zabezpieczenia odpływów przed odpadami tłuszczowymi.  W związku z tym, jeżeli dana restauracja nie chce być narażona na płacenie dotkliwych kar finansowych, musi zadbać o utrzymywanie separatorów w dobrym stanie.

Wiele osób korzysta z kanalizacji nie zwracając zbytniej uwagi na to, co dostaje się do odpływów. Jest to poważny błąd gdyż część z odpadów, zwłaszcza tych pochodzenia tłuszczowego, może spowodować poważne uszkodzenie instalacji. Z tego względu obiekty wytwarzające duże ilości odpadów tłuszczowych muszą zapobiec dostaniu się ich do odpływu.