Dokładne sondy hydrostatyczne

Precyzyjny pomiar poziomu wody na pierwszy rzut oka może wydawać się prawie niemożliwy. Istnieją jednak urządzenia, które potrafią przeprowadzić ten proces szybko i sprawnie. Jednym z nich jest sonda hydrostatyczna, czyli czujnik poziomu wody oparty o poziom hydrostatyczny. Tego typu podzespoły są szeroko wykorzystywane w bardzo różnych zróżnicowanych gałęziach przemysłu, stacjach uzdatniania wody oraz przemyśle spożywczym.

Czym są sondy hydrostatyczne?

polecana sonda hydrostatyczna poziomuCzujnik poziomu wody oparty o system hydrostatyczny to specjalne urządzenie, którego działanie opiera się na zastosowaniu metody hydrostatycznego pomiaru poziomu cieczy. W tym przypadku wykorzystuje się pomiar ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy. Podczas dokonywania pomiaru, czujnik jest całkowicie zanurzony w wodzie i umieszczony jak najbliżej dna. W ten sposób sonda mierzy ciśnienie wywierane przez słup cieczy o danej wysokości. Tak przeprowadzony pomiar pozwala na wyznaczenie poziomu cieczy na podstawie wzoru: P=h*g*p (P – ciśnienie hydrostatyczne, h – wysokość słupa cieczy, g – stałe przyspieszenie ziemskie, p – gęstość cieczy). Polecana sonda hydrostatyczna poziomu ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Możemy spotkać je w przemyśle chemicznym, naftowym, okrętowym i spożywczym. Ponadto podzespoły tego typu spotkamy w układach kontroli pracy pomp, do sterowania przepompowni cieczy, do monitoringu i pomiaru poziomu naturalnych zbiorników wodnych (rzeki, jeziora, studnie głębinowe). Ze względu na różnorodne zastosowanie należy wybrać odpowiednie urządzenie. Wybór przemysłowych mierników jest ogromny. Właściwości czujników sprawiły, że są one niezbędne w oczyszczalniach ścieków, w stacjach uzdatniania wody oraz zbiorników retencyjnych. Miernik poziomu cieczy zazwyczaj jest zanurzony w pozycji pionowej (zwisają na przewodzie). Przypomina gruby pisak lub skrzynkę z przewodem. W celu zapewnienia pionowej pozycji, na mierniku umieszcza się ciężarek stabilizujący. Istnieje możliwość montażu sondy bezpośrednio na podłożu.

Dobór odpowiedniego urządzenia pomiarowego jest uzależniony od jego przyszłego zastosowania. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę głównie rodzaj cieczy (np. olej napędowy, woda morska, ropa naftowa), jaką chcemy przy jego pomocy mierzyć. Miernik powinien być wybrany przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków pracy. Najważniejsze kryteria to: typ zbiornika, temperatura i gęstość cieczy oraz czynniki mechaniczne, które mają wpływ na zbiornik. Należy też zwrócić uwagę na optymalną długość przewodu.