Co zrobić by zamontować pompę ciepła?

W obecnych czasach znacznie więcej uwagi przykłada się do ekologiczności podczas ogrzewania budynku. Dlatego tez tak dużą popularnością cieszą się w obecnych czasach pompy ciepła. Oczywiście, ich montaż wymaga odpowiedniego odwiertu, który musi być wykonany z obowiązującymi zapisami prawa.

Jak wykonać odwiert pod pompę ciepła?

odwierty dla pomp ciepła i studniPopularność pomp ciepłą w ciągu ostatnich kilku lat znacznie się zwiększyła. Wynika to przede wszystkim z dużej ekologiczności tego rozwiązania. Korzystanie z pompy ciepła do ogrzewania domu nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych, a sama obsługa takiej instalacji jest bezproblemowa. Oczywiście, sam montaż pompy jest zadaniem nieco bardziej skomplikowanym, gdyż wymaga skorzystania z pomocy profesjonalnej firmy, wykonującej odwierty dla pomp ciepła i studni. Warto wiedzieć, że odwierty wykonywane w tych celach musza być wykonane z zachowaniem pewnych bardzo istotnych wskazań. Ważne jest to, na jaką odległość wykonany zostanie taki odwiert, to w jakiej odległości od domu się będzie znajdował. Dodatkowo, przed rozpoczęciem odwiertu konieczne jest wykonanie odpowiednich badań geologicznych, które potwierdzą lub wykluczą, że dany grunt nadaje się do wykonania odwiertu. Gdy uzyska się już pewność, że wykonanie takiego odwiertu jest w pełni bezpieczne, można przystąpić do jego wykonania. Trzeba pamiętać przy tym o zachowaniu odpowiedniego odstępu, miedzy miejscem wykonania odwiertu, a sąsiadującymi budynkami, jak również terenem sąsiedniego gospodarstwa. Sama głębokość odwiertów pod pompy ciepła jest bardzo różna i zależy głównie od tego, jak duże ilości ciepła chcemy pozyskać. Na średnicę odwiertu pod pompy, jego głębokość jak również inne parametry wpływa przede wszystkim właściwość gruntu. Najlepsze rezultaty jeżeli chodzi o korzystanie z pomp cieplnych można uzyskać, montując je w gruncie wilgotnym i spoistym. Odwiert pod pompę w takim gruncie nie musi być nawet zbyt głęboki. Po wykonaniu odwiertu, jego ścianki są zabezpieczane przy pomocy rur. Czasem, jeśli właściwości gruntu nie są zbyt korzystne dla pozyskiwania ciepła, konieczne może być wykonanie kilku odwiertów. Bardzo ważne jest, aby przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianami odwiertu wypełnić jakiś materiałem izolacyjnym, w celu ograniczania strat ciepła.

Pompy ciepła w obecnych czasach cieszą się ogromną wprost popularnością. Wynika to z faktu dużej ekologiczności tego rozwiązania. Oczywiście, w celu montażu takiej pompy trzeba wcześniej wykonać odwiert, który musi spełniać pewne określone cechy, również pod względem odległość od najbliższego budynku.