Co oznacza przejęcie spółki dla jej akcjonariuszy?

O fuzji czy też przejęciu spółek mówimy wtedy, gdy dwa niezależne podmiot stają się jedną organizacją. Jaki jednak jest cel fuzji? Jakie są konsekwencje przejęć oraz co to oznacza dla inwestorów giełdowych? Czym różni się wartość spółki od jej wzrostu? Dziś przybliżę Ci kilka podstawowych pojęć z zakresu fuzji i przejęć oraz wyjaśnię, jak inwestować w spółki po ich sprzedaży w bezpieczny sposób.

Czym różni się fuzja od przejęcia spółki?

sprzedaż gotowych spółek warszawaFuzja ma na celu połączenie dwóch niezależnych od siebie przedsiębiorstw, gdzie jedno z nich „wchłania drugie” lub obydwie organizacje tworzą zupełnie nową firmę, celem zwiększenia kapitału. Obecnie fuzje bardzo często wykorzystywane są technicznie jako przejęcia, co zazwyczaj znajduje odzwierciedlenie w transakcjach publicznych. Z uwagi na specyfikę zjawisk fuzji i przejęć obydwa pojęcia bardzo często stosowane są zamiennie, jednakże w myśl litery prawa są pomiędzy nimi pewne znaczące różnice zorientowane na cel i skutki tych procesów, które są szczególnie ważne np. dla akcjonariuszy. Fuzja to połączenie dwóch firm, w wyniku czego powstaje nowe przedsiębiorstwo a obydwie strony biorące udział w obrocie są sobie równe- w tym samym stopniu mogą decydować o tym, jak będzie wyglądać jego struktura organizacyjna, jakie będą kierunki działania oraz sposób dalszego funkcjonowania na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż gotowych spółek Warszawa oferuje wsparcie w procesie przejęć, które wygląda w następujący sposób: spółka X chce przejąć spółkę Y wraz z całym jej kapitałem. Podmiot X jest więc tzw. „spółką wchłaniającą”, więc „wchłania” spółkę Y i dalej funkcjonuje jako spółka X powiększona o nowy kapitał spółki Y, tym samym zwiększając swoją wartość. Co to oznacza dla akcjonariuszy spółki X? W tym przypadku można zastosować 2 rozwiązania: akcje spółki Y zostaną zamienione w akcje spółki X, udział procentowy akcjonariuszy się nie zmieni, natomiast zmianie ulegnie wysokość kapitału. Alternatywnym rozwiązaniem może być też zgłoszenie wykupu akcji firmy Y po określonej cenie.

Jeżeli mówimy o inwestowaniu w akcje giełdowe firm po przejęciach warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zmieniła się ich faktyczna wartość rynkowa, ponieważ to gwarantuje nam pewny zysk. Sam „wzrost” bardzo rzadko jest przesłanką udanej inwestycji, ponieważ jak dobrze wiadomo- spółki wzrostowe stosunkowo rzadko decydują się na wypłatę dywidendy swoim akcjonariuszom. Przejęcia bazujące na wzroście przedsiębiorstwa mają na celu osiągnięcie zwiększenia wartości spółki w kontekście długofalowym.