Bezpieczny przewóz odpadów

Rozwój gospodarczy poszczególnych państw oraz współczesny styl życia generuje wiele zanieczyszczeń i odpadów. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Ekolodzy biją na alarm twierdząc, że za kilka lat zasypiemy się górą śmieci i doprowadzimy stopniowo do wyginięcia życia na kuli ziemskiej. Nasze poczynania doprowadzają do skutecznego wyniszczenia zarówno fauny jak i flory, dotyczy to również ludzkości. Naszym priorytetem stało się powstrzymanie tej globalnej zagłady.

Transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami

fachowy transport transgraniczny odpadówPaństwa na całym świecie produkują coraz więcej zanieczyszczeń oraz odpadów, a nie zawsze są przygotowane do odpowiedniej ich utylizacji. Często nie zastanawiamy się nad tym ile setek lat upłynie zanim rozkładowi ulegną używane przez nas na co dzień przedmioty i czy ten ich rozkład nie będzie miał niekorzystnego wpływu na nasze środowisko. Tymczasem rozwijający się przemysł generuje coraz więcej różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz odpadów poprodukcyjnych  z którymi musimy w odpowiedni i bezpieczny sposób sobie poradzić. Jeżeli nie na swoim terenie to za granicą. Dlatego właśnie 29.06.2007 r. podpisano międzynarodową ustawę dotyczącą transgranicznego transportu odpadów. Przepisy te dokładnie regulują warunki przywozu odpadów na teren określonego kraju, wywóz odpadów poza teren kraju oraz tranzyt odpadów przez poszczególne kraje. Powstały firmy których celem jest fachowy transport transgraniczny odpadów. Firmy te spełniają wymogi dotyczące odpowiednich do tego celu pojazdów, sposobów ich oznakowania oraz tonażu i sposobu transportu. Transport może odbywać się drogą samochodowa, kolejową lub wodną. Pojazd musi spełniać warunki zawarte w przepisach o przewozie odpadów niebezpiecznych. Proces ten musi przebiegać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Odpady na granicy są traktowane tak samo jak inne towary. Podlegają klasyfikacji w której są określone jako lista zielona, czyli odpady inne niż niebezpieczne. Lista bursztynowa to odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. Trzecią grupę stanowią odpady niesklasyfikowane.

Transgraniczny przewóz odpadów regulują przepisy Konwencji Bazylejskiej. Może się on odbywać jedynie wówczas, gdy zainteresowane państwa wyrażą na niego zgodę. Niemożliwy jest transport do kraju lub też przez kraj, który nie podpisał konwencji. Przewoźnik eksportujący odpady zobowiązuje się do odebrania ich z powrotem w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą wymagały tego okoliczności. Również osoba kierująca samochodem przewożącym zlecony transport musi posiadać odpowiednie przeszkolenie i mieć zapewnione maksimum bezpieczeństwa.