Bezinwazyjny przewiert sterowany

Układanie rurociągów od pewnego czasu nie wymaga używania ciężkiego sprzętu i wykonywania kosztownych i destrukcyjnych dla infrastruktury wykopów. Dzieje się tak za sprawą przewiertów horyzontalnych nazywanych również sterowanym lub poziomymi. Określane są one również w fachowej nomenklaturze jako przewierty HDD co oznacza Horizontal Directional Drilling. Metoda ta jest oparta na radiolokacji przy wykorzystaniu sondy.

Szybkie i oszczędne przewierty poziome

bezwykopowe przewierty horyzontalneUrządzenia wykonujące bezwykopowe przewierty horyzontalne pracują na zasadzie radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Ich praca oparta jest na metodach wykorzystywanych dotąd w górnictwie naftowym ponieważ głowicę wiercącą umieszcza się na dodawanych kolejno obrotowych żerdziach. To co najistotniejsze w przewiertach horyzontalnych to bezinwazyjność w infrastrukturę znajdującą się na powierzchni gruntu. Daje to ogromne oszczędności czasu i pieniędzy ponieważ nie trzeba wykonywać prac naprawczych infrastruktury zewnętrznej. Przewiertów sterowanych dokonuje się w celu ułożenia rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz do rozprowadzenia okablowania. Jest to również bardzo dobry sposób na wykonanie drenażu gruntu w celu odprowadzenia wody. Bardzo często dzięki przewiertom sterowanym wykonuje się zabezpieczenia składowisk odpadów oraz zabezpiecza się skarpy lub odgazowuje i odwadnia się podziemne ośrodki. Metoda ta pozwala na wykonanie rurociągów o dość dużych długościach przekraczających 200 metrów (są przypadki rurociągów osiągających ponad 1000 metrów) i średnicach do 1200 mm. Technicznie przewiert sterowany wykonuje się po zbadaniu gruntu w trzech etapach. Pierwszym z nich jest wykonanie parabolicznego przewiertu pilotażowego, który jednocześnie wytyczy trajektorię rurociągu lub wiązki okablowania. Następnie za pomocą rozwiertaków wykonuje się rozwiercania przewiertu w celu uzyskania żądanej średnicy. Ostatnim etapem jest wprowadzenie rurociągu do gruntu. Jest on wprowadzany podczas ostatniego rozwiercania poprzez wciąganie za pomocą głowicy i umieszczonego za nią krętlika zapobiegającego ruchom obrotowym rur.

Cały proces wiercenia wspomagany jest poprzez podawanie w dużych ilościach płuczki bentonitowej. Jej zadaniem jest chłodzenie głowicy, zmniejszanie tarcia, wypłukiwanie rozwierconych mas gruntu oraz stabilizowanie ścian przewiertu. Szczegółowy opis metody przewiertów horyzontalnych znajdziemy na stronach internetowych przedsiębiorstw oferujących tego typu usługi oraz w fachowych portalach.